ประมวลผลภาพกิจกรรมงาน Maker Robotics 3D ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567

ขอขอบคุณสวทช. ทีมงานอาจารย์ พี่ staff และนักเรียนทุกคนครับ ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Maker Robotics 3D (STEM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 คนแรก และลำดับสำรองนะครับ

ตาม link ด้านล่างครับhttps://www.facebook.com/share/p/YVA7MtxyQVc2pMyJ/ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Maker Robotics 3D (STEM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คำชี้แจง วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 7-9 มิถุนายน…